Zorgverzekering Vergelijken 2019

Snel en voordelig uw zorgverzekering vergelijken 2019 met onze overzichtelijke zorgvergelijker. Elk jaar kan je minstens maar 1x overstappen van zorgaanbieder. Hiernaast bieden wij de goedkoopste zorgverzekering 2019 aan de consument. ( TIPS OM zorgverzekering vergelijken makkelijker en eenvoudig voor je te maken met onze zorgvergelijker, die we als site aanbieden.

Naast onze zorgvergelijker 2019 bieden we ook een overzicht van de beste zorgverzekering 2019 online. We focussen onze bij het aanbieden van de voordeligste en beste zorgverzekeringen in 2019 voor de bezoeker.

Heb je een tandartsverzekering nodig, fysiotherapie, kraamzorg enzovoorts. Een goede en bewust keuze is heel belangrijk zorgpremie keuze. (goedkoopste zorgverzekering vergelijken 2019).

Door slim te vergelijken kan je veel geld besparen elke maand op je zorgverzekering vergelijken. Hierbij moet je vaak rekening houden met meerdere dingen zoals eigen risico en je behoeftes.

Heeft u vragen over het overstappen van zorgverzekering 2019? Wij zijn er om u te assisteren. Een van de grotere en bekende zorgverzekeraars zijn Ohra, Univé, Menzis en de Zilverenkruis.

Elk jaar ligt het eigen risico rond de 370 euro. Ook dit jaar wordt gesuggereerd dat het tarief omhoog gaat. Het overstappen en zorgverzekering vergelijken is dus van essentieel belang!
Bent u een sporter dan adviseren wij u om altijd een aanvullende zorgverzekering te nemen.

De kans op blessures is immers groot. En iedereen wilt voorzorgmaatregelen nemen. Minder kosten ziekenhuis, medicijnen en nog veel meer.

Zorgverzekering vergelijken 2019 Voordelig

Wat kunnen we verwachten

Ook in 2019 zullen er weer zaken veranderen omtrent uw zorgverzekering. Zo vervalt de ‘Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten’ (AWBZ) en wordt deze zorg overgeheveld naar de ‘Wet langdurige zorg’ (Wlz) en de ‘Wet Maatschappelijke Ondersteuning’ (WMO). Alle Zorgverzekeraars 2019 )

‘Zorgverzekering 2019’ houdt de ontwikkelingen en veranderingen rondom uw zorgverzekering voor het komende jaar nauwgezet in de gaten, zodat u voor 2019 de zorgverzekering kunt kiezen die het beste past bij uw situatie.

Basisverzekering

De prijs voor een basisverzekering komt waarschijnlijk uit op ongeveer 1450 euro per jaar. Dat is de zogeheten nominale premie. Dit is een flinke stijging (200 euro) die met name te maken heeft met de 2,5 miljard euro aan AWBZ-zorg die door Staatssecretaris van Rijn bespaard zal worden en volgens de zorgverzekeraars voor hun rekening komt.

Zorgverzekeraars zullen waarschijnlijk extra zorgpremie gaan vragen om de extra kosten die zij verwachten op te kunnen brengen. Wellicht dat de premieverhoging wegens de heftige concurrentie in de markt nog enigszins beperkt kan blijven.

Nog recht op zorgtoeslag?

Het recht op zorgtoeslag zal ook in 2019 blijven bestaan. Het maximale bedrag dat personen die in aanmerking komen voor zorgtoeslag kunnen ontvangen bedraagt momenteel 72 euro per maand. Op jaarbasis is dat 864 euro. Of de zorgtoeslag in 2019 zal stijgen of dalen, is nog niet bekend.

Momenteel komt u in aanmerking voor zorgtoeslag als uw inkomen als alleenstaande niet meer dan 28.482 euro op jaarbasis bedraagt. AIs u een toeslagpartner heeft, kunt u gezamenlijk tot 37.145 euro op jaarbasis verdienen om in aanmerking te komen voor zorgtoeslag. Wie meer verdient, verliest zijn of haar recht op zorgtoeslag.

Introductie van een nieuwe (extra) polisvorm

Met de komst van een nieuw soort zorgpolis, wil de regering de mogelijkheid bieden om vanaf 2015 een goedkopere zorgverzekering te kunnen kiezen. Er kan dan naast de ‘naturapolis’ en de ‘restitutiepolis’ voor een naar verwachting aanzienlijk goedkopere polisvorm worden gekozen.

Dit houdt echter wel in dat de verzekerde niet langer zelf de keuze heeft voor een ziekenhuis, fysiotherapeut of andere specialist. De zorgverzekeraar bepaalt naar welke zorgaanbieder de patiënt gaat. De zorgverzekeraar vergoedt alleen nog medische hulp van zorgaanbieders waar zij een contract mee hebben. Wie in een bepaald geval toch zelf de keuze wilt houden en voor een niet-gecontracteerde zorgaanbieder kiest, betaalt alle kosten zelf.

Minister Schippers (VVD) van Volksgezondheid kreeg van de minister van Financiën de opdracht om 1 miljard euro te besparen in de zorg. Deze nieuwe zorgpolis is de oplossing van Minister Schippers om deze besparing te kunnen realiseren.

Goedkoopste Zorgverzekering 2019 vergelijken

In 2019 kan men nog steeds goedkope aanvullende verzekeringen afsluiten. Dit blijft hetzelfde. De overheid concentreert zich vooral op bezuinigingen in de basiszorg. De verklaring daarvoor is logisch: iedere Nederlander van achttien jaar en ouder heeft te maken met het basispakket. Daar zijn dus ook de besparingen te halen.

Het eigen risico ( zorgverzekering vergelijken ).

Naar verwachting zal het eigen risico in 2019 nog verder stijgen. Dat komt overeen met de trend: de afgelopen jaren is het eigen risico alleen maar gestegen. In 2011 bedroeg het eigen risico nog 170 euro. In 2012 was dat 220 euro. In 2013 ging het eigen risico omhoog naar 350 euro en in 2014 steeg het naar 360 euro. Voor 2015 is het minimale eigen risico vastgesteld op €375.

Aangezien de minister van Volksgezondheid flinke bezuinigingen moet doorvoeren, is het aannemelijk dat het eigen risico ook in 2019 weer verder omhoog gaat.

Zorgpremie

Hoe de zorgpremies en het basispakket er in 2019 uitzien, wordt in november 2015 bekendgemaakt. De verwachting is dat de zorgpremie met ongeveer 200 euro op jaarbasis zal stijgen naar 1450 euro per jaar. Dit heeft met name te maken met de extra kosten die zorgverzekeraars verwachten naar aanleiding van de overheveling van de zorg uit de ‘Algemene Wet Bijzondere Ziekten’ AWBZ naar de ‘Wet langdurige zorg’ (Wlz) en de ‘Wet Maatschappelijke Ondersteuning’ (WMO).

‘Algemene Wet Bijzondere Ziekten’ (AWBZ) wordt opgeheven

In 2015 kwam de ‘Algemene Wet Bijzondere Ziekten’ (AWBZ) te vervallen. De zorg voor langdurig zieken zal ook volgend jaar op een andere manier worden georganiseerd.

Voor de zorg uit de AWBZ zal de ‘Wet langdurige zorg’ (Wlz) worden ingevoerd. Ook zullen bepaalde lichtere vormen van zorg uit de AWBZ worden overgeheveld naar de ‘Wet Maatschappelijke Ondersteuning’ (WMO).

Zorgpremie 2019 gaat omhoog
De zorgpremie voor het basispakket gaat naar alle waarschijnlijkheid met ongeveer 200 euro op jaarbasis omhoog. Hiermee komt de premie op ongeveer 1450 euro per jaar uit (121 euro per maand).

Deze verwachte stijging van de premie in 2019 heeft vooral te maken met de extra kosten die zorgverzekeraars in 2019 verwachten. Verzekeraars verwachten dat de bezuinigingen die Staatssecretaris van Rijn op zorg uit de ‘Algemene Wet Bijzondere Ziekten’ (AWBZ) wil halen voor een groot gedeelte voor hun rekening komt.

Lagere premie mogelijk met nieuwe polisvorm in 2019

Als de zorgpremie in 2019 daadwerkelijk met 200 euro per jaar gaat stijgen, betekent dit dat de kosten voor de zorg voor Nederlanders aanzienlijk gaan stijgen. Voor degene die het niet redden, of het niet willen om extra geld aan zorg uit te geven, biedt de nieuwe zorgpolis die in 2015 werd geïntroduceerd wellicht uitkomst.

De zorgpolis is het resultaat van de oproep van de minister van Volksgezondheid om mee te denken over oplossingen om 1 miljard euro te kunnen besparen in de zorg. Hierop ontving zij een grote hoeveelheid reacties van artsen, verpleegkundigen en patiënten.

Minister Schippers van Volksgezondheid ging in gesprek met artsen, ziekenhuizen, zelfstandige behandelcentra, patiëntengroepen en GGZ Nederland. Zo kwam zij tot de conclusie dat ze alleen tot de gewenste besparing in de zorg kan komen door de doelmatigheid in de zorg te vergroten.

De doelmatigheid in de zorg kan volgens de minister worden vergroot door onzinnige of dubbele zorg middels een nieuwe polisvorm niet meer door zorgverzekeraars te laten vergoeden. De verzekerden kunnen met deze polis alleen nog terecht bij door de verzekeraar gecontracteerde zorgaanbieders. De verzekeraar hoeft dan niets te vergoeden als er toch wordt gekozen door zorg door een niet-gecontracteerde zorgaanbieder. Zorgverzekering vergelijken.

Geen inkomensafhankelijke zorgpremie

In het Lenteakkoord van 2013 sprak de regering af om een inkomensafhankelijke zorgpremie in te voeren. Op deze manier zouden gezinnen met een lager inkomen er financieel op vooruit moeten gaan. Dat voorstel stuitte echter op veel verzet. Daarom is de inkomensafhankelijke zorgpremie afgeschaft, nog voor het ingevoerd werd.

Ook de plannen om het verplichte eigen risico inkomensafhankelijk te maken, worden in 2019 waarschijnlijk niet ingevoerd. Mensen met de laagste inkomens zouden dan nagenoeg geen eigen risico meer betalen, terwijl de wat royaler verdienende verzekerde juist een hoog eigen risico betaalt.

Aanvullende verzekering

Natuurlijk hangt de zorgpremie ook af van welke zorg u nodig heeft. Wie kiest voor een extra tandartsverzekering, betaalt meer. Soms is het juist goedkoper om geen aanvullende verzekering te nemen en het bedrag voor een behandeling zelf te betalen.
Het is niet verplicht om een aanvullende verzekering ook bij de verzekeraar van uw basisverzekering af te sluiten. Door de zorgverzekeringen te vergelijken komt u er achter waar u het voordeligst uit bent.

Zorgverzekering Vergelijken (Zorgpremies 2019)

In het basispakket van de zorgverzekering 2019 gaat er inhoudelijk, op gebied van dekking, weer flink wat veranderen. In 2015 vinden er structurele veranderingen in de zorg plaats, die met name tot stand zijn gekomen doordat er veel moet worden bezuinigd in de zorg.

Een voorbeeld van een structurele verandering is bijvoorbeeld het vervallen van de ‘Algemene Wet Bijzondere Ziekten’ (AWBZ). De zorg uit de AWBZ, wordt voortaan ondergebracht in de ‘Wet langdurig zieken’ (Wlz) en de ‘Wet Maatschappelijke Ondersteuning’ (WMO).

Ook het invoeren van een nieuwe, goedkopere polisvorm is zo’n structurele verandering in de zorg. Naast de naturapolis en de restitutiepolis komt er een type zorgpolis bij. Met die nieuwe polis kunnen zorgverzekeraars een goedkopere zorgverzekering aanbieden, omdat zij bij deze polisvorm alleen de zorg hoeven te vergoeden van zorgaanbieders waar zij een contract mee hebben afgesloten.

Naar alle waarschijnlijkheid zal het wettelijk verplichte eigen risico voor iedereen blijven bestaan en ondanks eerder gemaakte plannen niet inkomensafhankelijk worden.

De premie

De premie zal in vergelijking met 2014 behoorlijk stijgen. De premie voor de zorgverzekering 2019 gaat waarschijnlijk met ongeveer 200 euro op jaarbasis omhoog. Er wordt door het kabinet flink in de zorg gesneden en zorgverzekeraars verwachten hierdoor hoge kosten te krijgen. Uiteindelijk zullen deze extra kosten een hogere zorgpremie tot gevolg hebben.

Naar alle waarschijnlijkheid zal de nominale premie (= een vast bedrag) van een zorgverzekering 2019 op zo’n 1450 euro per jaar komen te liggen. Dat betekent dat de maandelijkse premie dan rond de 120 euro ligt.

De vormen veranderen

De afgelopen jaren hebben vergelijkingssites steeds geprobeerd het verschil uit te leggen tussen een naturapolis en een restitutiepolis. Vanaf 2015 kwam er naast de restitutiepolis en de naturapolis een derde type zorgpolis bij.

Nu kunnen consumenten nog kiezen naar welke zorgaanbieder zij het liefste gaan. Met een restitutiepolis schiet de consument zelf eerst de zorgkosten voor en vraagt deze vervolgens terug aan de zorgverzekeraar middels een declaratie. Dit betekent dat de verzekerde dus ook naar een zorgaanbieder kan waar de zorgverzekeraar geen contract mee heeft afgesloten.

Met een naturapolis verloopt de keuze van de zorgaanbieder via de zorgverzekeraar. Zij kiezen dan een geschikte zorgaanbieder waarmee ze een contract hebben afgesloten. Indien er toch wordt gekozen voor een andere (niet-gecontracteerde) zorgaanbieder moet een gedeelte van de medische kosten zelf worden betaald.

Met de nieuwe polisvorm heeft u ook in 2019 weer de mogelijkheid om voor een polis te kiezen waar bij alleen nog maar van gecontracteerde zorgaanbieders gebruikgemaakt kan worden. Als u toch naar een niet-gecontracteerde aanbieder van zorg gaat, dient u dit geheel zelf te betalen. De naturapolis en de restitutiepolis zullen in 2019 gewoon blijven bestaan.

ZorgtoeslagCijfers en vormen voor de zorgverzekering vergelijken in 2019

Ook betreffende het recht op zorgtoeslag zal er in 2019 wellicht weer iets veranderen. Net als voorgaande jaren legt de overheid voor het komende jaar een maximumbedrag vast. Iedereen die boven dit maximale inkomen verdient, heeft geen recht meer op zorgtoeslag.

Voor alleenstaanden geldt momenteel dat zij niet meer dan 28.482 euro per jaar mogen verdienen. Wie meer verdient, heeft geen recht meer op zorgtoeslag en is welvarend genoeg de premie zelfstandig te kunnen betalen. Voor partners geldt dat zij geen hoger verzamelinkomen dan 37.145 euro per jaar mogen hebben. Huishoudens die boven dit bedrag verdienen, hebben geen recht meer op zorgtoeslag. ( Zorgverzekering vergelijken ).

Zorgverzekering in 2019 (partijen)?

Sociale, linkse partijen in Nederland zijn een groot voorstander van het invoeren van een inkomensafhankelijk eigen risico. In 2014 betaalde iedereen nog hetzelfde bedrag aan eigen risico, namelijk 360 euro.
Naar aanleiding van het Lenteakkoord uit 2013 zou gekeken gaan worden naar het inkomen van een huishouden. Op basis van dat inkomen zou dan het eigen risico berekend worden. Het idee daar achter is dat de hoogste inkomens de zwaarste lasten moeten tillen. Echter zal het er waarschijnlijk ook in 2019 niet van komen om dit plan in te voeren. Ook in 2019 zorgverzekering vergelijken wordt er dus nog een wettelijk eigen risicobedrag gesteld, dat voor iedereen hetzelfde zal blijven. Hoe hoog dat eigen risico voor de zorgverzekering 2019 wordt, is nog niet bekend.

Gesneuvelde plannen

Net als het inkomensafhankelijk eigen risico, zal ook ‘het liggeld’ in 2019 niet worden ingevoerd. Het idee achter liggeld is dat mensen minder lang in een ziekenhuis verblijven en dus minder ziektekosten maken. Het liggeld zou dan een soort eigen bijdrage worden. Per dag zou het liggeld zeven euro eigen bijdrage, buiten het eigen risico om, kosten.

Ook de eigen bijdrage in de geestelijke gezondheidszorg komt er niet. Deze vaste bijdrage zou praktisch niet haalbaar zijn. Er komt daarvoor in de plaats een procentuele eigen bijdrage, maar het is nog onbekend hoe deze plannen uit het regeerakkoord zich zullen ontwikkelen. Daarom is zorgverzekering vergelijken nu een goede keuze voor je situatie.

Het laatste plan van de overheid dat sneuvelde, stuitte op veel weerzien van consumenten en ziekenhuizen. De overheid wilde onterechte bezoeken aan ziekenhuizen beboeten. Verzekerden moeten dan eerst naar de huisarts en een doorverwijzing krijgen. Op eigen kracht naar de spoedeisende hulp gaan, zonder tussenkomst van een huisarts, moest 50 euro gaan kosten. Deze eigen bijdrage is inmiddels van tafel. Zorg moet voor iedereen in Nederland toegankelijk zijn. Tegenstanders van dit plan om een boete in te voeren wezen erop dat de drempel tot de zorg door een dergelijke maatregel te hoog werd en dus onwenselijk is. Voordelig snel zorgverzekering vergelijken 2019 voor het najaar.

Zorgverzekering Vergelijken 2019
3.8 (75.29%) 17 votes