Basispakket + Collectieve zorgverzekering

AWBZ

Vaak leest u iets over de ‘AWBZ’. Dit is de Algemene Wet Bijzonder Ziektekosten. Deze wet zorgt ervoor dat verzekerden met een ernstige beperking, voor langere tijd recht hebben op zorg en ondersteuning. De AWBZ is collectief. Dat houdt in dat iedere Nederlander een bijdrage doet aan de AWBZ. Persoonlijke verzorging, verpleging, begeleiding, behandeling en verblijf in een instelling zijn voorbeelden van zorg, die via de AWBZ wordt vergoed.

Basispakket

Het basispakket is de minimale zorgverzekering. De basisverzekering is verplicht voor iedereen die in Nederland woont of werkt. De inhoud van het basispakket wordt jaarlijks door de Nederlandse overheid vastgesteld. De dekking is dus bij iedere zorgverzekeraar hetzelfde, maar per zorgverzekeraar verschilt de premie. Deze zorgverzekering vergoedt de meest noodzakelijke zorg.

Collectieve zorgverzekering

Een collectieve zorgverzekering sluit je met een groep af. Daardoor kan de zorgverzekeraar de zorg goedkoop inkopen, en blijft de premie laag. Je kunt deze verzekering afsluiten bij je werkgever, of bij een vereniging waarbij je aangesloten bent. Bijvoorbeeld een voetbalvereniging. Je kunt je ook aansluiten bij een open collectief.

Eigen bijdrage

Het kan voorkomen dat niet alle medische kosten die binnen je verzekering vallen, daadwerkelijk door de zorgverzekeraar worden gedekt. Soms moet je een eigen bijdrage betalen. De eigen bijdrage is niet hetzelfde als het eigen risico. Het eigen risico kent namelijk een maximumbedrag. De eigen bijdrage kent dat niet. De kosten die na het betalen van de eigen bijdrage overblijven, tellen mee voor het verplichte eigen risico.

Basispakket + Collectieve zorgverzekering
5 (100%) 1 vote