Naturapolis + Medische Acceptatie betekenis

Eigen risico

Het eigen risico is het deel van de ziektekosten, die de verzekerde zelf betaalt. Voor 2013 is het eigen risico vastgesteld op 350 euro. Alle zorgkosten met uitzondering van de huisarts, verloskundige zorg, kraamzorg en tandarts (voor jongeren tot 18 jaar), tellen mee voor het eigen risico. Je kunt je eigen risico vrijwillig verhogen, om korting op de maandelijkse premie te krijgen.

Gemoedsbezwaarden

Gemoedsbezwaarden weigeren zich te verzekeren op grond van hun geloof of levensovertuiging. Volgens de Zorgverzekeringswet is deze groep niet verzekeringsplichtig. Deze groep betaalt wel een bijdragevervangende belasting. Deze belasting is net zo hoog als de zorgpremie van een verzekerde met een vergelijkbaar inkomen. Zo blijft het Nederlandse zorgstelsel betaalbaar.

Medische acceptatie

Bij sommige aanvullende zorgverzekeringen geldt ‘medische acceptatie’. Dat houdt in dat je niet meteen jezelf kunt verzekeren. Je krijgt te maken met wachttijd of een beoordeling. Wachttijd kan bijvoorbeeld inhouden dat je ten minste een jaar verzekerd moet zijn voor een bepaalde vergoeding. Bij een beoordeling stuurt de verzekeraar een vragenlijst op, die de verzekerde moet invullen. De zorgverzekeraar beoordeelt dan of een aanvullende verzekering inderdaad noodzakelijk is.

Naturapolis

Bij een naturapolis wordt in principe alle zorg vergoed. De zorgverzekeraar verplicht je dan wel om naar een gecontracteerd specialist te gaan. Dit kan een ziekenhuis, apotheker, arts, of huisarts zijn. De zorgverzekeraar heeft prijsafspraken met deze medisch specialisten, waardoor de prijs van een polis laag kan blijven. Het tegenovergestelde is de restitutiepolis.

Naturapolis + Medische Acceptatie betekenis
5 (100%) 1 vote