Normpremie, Opencollectief en Risicoselectie?

Normpremie

Onder normpremie verstaan we een inkomensafhankelijk gegeven. De Belastingdienst kijkt aan de hand van het inkomen, of iemand zelf de zorgverzekering op kan brengen. Dit hoeft niet altijd het gehele premiebedrag te zijn. De normpremie kan ook een gedeelte van de zorgverzekering zijn. Per geval wordt bekeken hoeveel de verzekerde zelf kan bekostigen. Dit wordt meegenomen in de berekening voor de standaardpremie.

Open collectief

Open collectieven zijn organisaties die afspraken hebben gemaakt met zorgverzekeraars. Deze afspraken gaan vooral over de prijs van een zorgverzekering. Je kunt de organisatie zien als een soort bemiddelaar om korting te krijgen. Wie zich aansluit bij een open collectief, krijgt collectiviteitskorting op de zorgverzekering.
Veel van deze open collectieven zijn op internet te vinden. Ze bieden ruime keuze uit verschillende verzekeraars en polissen.

Premiedifferentiatie

Premiedifferentiatie is in Nederland niet toegestaan. Dit houdt in dat de zorgverzekeraar geen verschil in premie mag maken, op grond van leeftijd, ras, seksuele geaardheid, afkomst, achtergrond, geslacht, of het gezondheidsrisico. De Zorgverzekeringswet bepaalt dat de zorgverzekeraar bij een basisverzekering verplicht is iedereen te accepteren. Zie hiervoor ook de begrippen acceptatieplicht en risicoselectie.

Restitutiepolis

Bij deze polis is de verzekerde helemaal vrij om zelf een zorgverlener te kiezen. De verzekerde moet mogelijk zelf de rekening betalen, maar kan deze daarna declareren bij de zorgverzekeraar. De zorgverzekeraar betaalt het zogeheten ‘wettelijke tarief’ terug, als het gaat om een pure restitutiepolis. Soms heeft de zorgverzekeraar al afspraken met de zorgverlener. Dan hoeft de verzekerde niet eerst voor te schieten.

Risicoselectie

Het selecteren van verzekerden, op grond van risicofactoren, is niet toegestaan. De Zorgverzekeringswet verbiedt dit. Dat komt doordat de basiszorg een acceptatieplicht kent. De zorgverzekeraar mag je daarom niet afwijzen voor een zorgverzekering op basis van je leeftijd, geslacht, of ziekterisico. Ook de premie moet voor iedere verzekerde bij dezelfde verzekeraar gelijk zijn. De zorgverzekeraar mag dus geen premiedifferentiatie toepassen.

Normpremie, Opencollectief en Risicoselectie?
Waardeer dit bericht