Solidariteit Verzekeringsplicht en Vrije keuze

Solidariteit

Veel politici spreken over ‘solidariteit in de zorg’. Hiermee bedoelt men dat verzekerden met een laag ziekterisico, bijdragen aan de ziektekosten van medeverzekerden met een hoog ziekterisico. Zo blijven de zorgkosten in balans. In de premie voor een basisverzekering wordt immers geen rekening gehouden met het ziekterisico van de verzekerden. Dat wil zeggen dat alle verzekerden hetzelfde betalen voor de basisverzekering. Dit solidariteitsbeginsel vindt je meestal terug in de belastingen.

Verzekeringsplicht

Iedere Nederlander van achttien jaar of ouder heeft verzekeringsplicht. Dit houdt in dat het hebben van een basiszorgverzekering verplicht is. De basisverzekering vergoedt zorgkosten voor bijvoorbeeld de huisarts, het ziekenhuis, of de apotheek. Wie geen zorgverzekering afsluit, riskeert een boete. Deze plicht geldt alleen voor de basisverzekering. Aanvullende verzekeringen zijn vrijwillig.

Vrije keuze

Vrije keuze houdt in dat de verzekerde zelf bepaalt waar hij of zij naar toe gaat. De zorgverzekeraar biedt een volledige vergoeding. Als er geen sprake is van vrije keuze, moet de zorgverzekeraar een contract hebben met de zorgaanbieder. Alleen dan kan de zorgverzekeraar de kosten volledig vergoeden. Het kan ook zijn dat de zorgverlener slechts bij sommige vergoedingen een contract nodig heeft.

WMG-tarief

‘WMG’ is kort voor ‘Wet marktordening gezondheidszorg’. In deze wet staat precies hoe de zorgkosten geregeld moeten worden. De wet bepaalt bijvoorbeeld hoe de tarieven in de zorg tot stand komen. De overheid bepaalt een tarief voor een bepaalde dienst. Als de apotheek een medicijn uitgeeft aan de verzekerde, mag deze hiervoor een vast Wmg-tarief in rekening brengen.

Zorgtoeslag

De Belastingdienst keert zorgtoeslag uit aan verzekerden die onder een bepaald bedrag verdienen. Op die manier kan de zorg in Nederland betaalbaar blijven. De hoogte van de zorgtoeslag, hangt af van de persoonlijke situatie. Dit is geregeld in de wet op de zorgtoeslag. De Belastingdienst verstrekt de toeslag alleen aan personen van achttien jaar en ouder, met een relatief laag inkomen.

Solidariteit Verzekeringsplicht en Vrije keuze
Waardeer dit bericht