De Zorgpremie wordt verhoogd in 2019! (Verwachting)

Tandartsbehandelingen zijn wel of niet betaalbaar?
oktober 31, 2017

De Zorgpremie wordt verhoogd in 2019! (Verwachting)

Zorgpremie 2019 gaat omhoog::
De zorgpremie voor het basispakket gaat naar alle waarschijnlijkheid met ongeveer 200 euro op jaarbasis omhoog. Hiermee komt de premie op ongeveer 1450 euro per jaar uit (121 euro per maand).

Deze verwachte stijging van de premie in 2019 heeft vooral te maken met de extra kosten die zorgverzekeraars in 2019 verwachten. Verzekeraars verwachten dat de bezuinigingen die Staatssecretaris van Rijn op zorg uit de ‘Algemene Wet Bijzondere Ziekten’ (AWBZ) wil halen voor een groot gedeelte voor hun rekening komt.

Lagere premie mogelijk met nieuwe polisvorm in 2019

Als de zorgpremie in 2019 daadwerkelijk met 200 euro per jaar gaat stijgen, betekent dit dat de kosten voor de zorg voor Nederlanders aanzienlijk gaan stijgen. Voor degene die het niet redden, of het niet willen om extra geld aan zorg uit te geven, biedt de nieuwe zorgpolis die in 2015 werd geïntroduceerd wellicht uitkomst.

De zorgpolis is het resultaat van de oproep van de minister van Volksgezondheid om mee te denken over oplossingen om 1 miljard euro te kunnen besparen in de zorg. Hierop ontving zij een grote hoeveelheid reacties van artsen, verpleegkundigen en patiënten.

Minister Schippers van Volksgezondheid ging in gesprek met artsen, ziekenhuizen, zelfstandige behandelcentra, patiëntengroepen en GGZ Nederland. Zo kwam zij tot de conclusie dat ze alleen tot de gewenste besparing in de zorg kan komen door de doelmatigheid in de zorg te vergroten.

De doelmatigheid in de zorg kan volgens de minister worden vergroot door onzinnige of dubbele zorg middels een nieuwe polisvorm niet meer door zorgverzekeraars te laten vergoeden. De verzekerden kunnen met deze polis alleen nog terecht bij door de verzekeraar gecontracteerde zorgaanbieders. De verzekeraar hoeft dan niets te vergoeden als er toch wordt gekozen door zorg door een niet-gecontracteerde zorgaanbieder. Zorgverzekering vergelijken.

Geen inkomensafhankelijke zorgpremie

In het Lenteakkoord van 2013 sprak de regering af om een inkomensafhankelijke zorgpremie in te voeren. Op deze manier zouden gezinnen met een lager inkomen er financieel op vooruit moeten gaan. Dat voorstel stuitte echter op veel verzet. Daarom is de inkomensafhankelijke zorgpremie afgeschaft, nog voor het ingevoerd werd.

Ook de plannen om het verplichte eigen risico inkomensafhankelijk te maken, worden in 2019 waarschijnlijk niet ingevoerd. Mensen met de laagste inkomens zouden dan nagenoeg geen eigen risico meer betalen, terwijl de wat royaler verdienende verzekerde juist een hoog eigen risico betaalt.

Aanvullende verzekering

Natuurlijk hangt de zorgpremie ook af van welke zorg u nodig heeft. Wie kiest voor een extra tandartsverzekering, betaalt meer. Soms is het juist goedkoper om geen aanvullende verzekering te nemen en het bedrag voor een behandeling zelf te betalen.
Het is niet verplicht om een aanvullende verzekering ook bij de verzekeraar van uw basisverzekering af te sluiten. Door de zorgverzekeringen te vergelijken komt u er achter waar u het voordeligst uit bent.

Zorgverzekering Vergelijken (Zorgpremies 2019)

In het basispakket van de zorgverzekering 2019 gaat er inhoudelijk, op gebied van dekking, weer flink wat veranderen. In 2015 vinden er structurele veranderingen in de zorg plaats, die met name tot stand zijn gekomen doordat er veel moet worden bezuinigd in de zorg.

Een voorbeeld van een structurele verandering is bijvoorbeeld het vervallen van de ‘Algemene Wet Bijzondere Ziekten’ (AWBZ). De zorg uit de AWBZ, wordt voortaan ondergebracht in de ‘Wet langdurig zieken’ (Wlz) en de ‘Wet Maatschappelijke Ondersteuning’ (WMO).

Ook het invoeren van een nieuwe, goedkopere polisvorm is zo’n structurele verandering in de zorg. Naast de naturapolis en de restitutiepolis komt er een type zorgpolis bij. Met die nieuwe polis kunnen zorgverzekeraars een goedkopere zorgverzekering aanbieden, omdat zij bij deze polisvorm alleen de zorg hoeven te vergoeden van zorgaanbieders waar zij een contract mee hebben afgesloten.

Naar alle waarschijnlijkheid zal het wettelijk verplichte eigen risico voor iedereen blijven bestaan en ondanks eerder gemaakte plannen niet inkomensafhankelijk worden.

De premie

De premie zal in vergelijking met 2014 behoorlijk stijgen. De premie voor de zorgverzekering 2019 gaat waarschijnlijk met ongeveer 200 euro op jaarbasis omhoog. Er wordt door het kabinet flink in de zorg gesneden en zorgverzekeraars verwachten hierdoor hoge kosten te krijgen. Uiteindelijk zullen deze extra kosten een hogere zorgpremie tot gevolg hebben.

Naar alle waarschijnlijkheid zal de nominale premie (= een vast bedrag) van een zorgverzekering 2019 op zo’n 1450 euro per jaar komen te liggen. Dat betekent dat de maandelijkse premie dan rond de 120 euro ligt.

De vormen veranderen

De afgelopen jaren hebben vergelijkingssites steeds geprobeerd het verschil uit te leggen tussen een naturapolis en een restitutiepolis. Vanaf 2015 kwam er naast de restitutiepolis en de naturapolis een derde type zorgpolis bij.

Nu kunnen consumenten nog kiezen naar welke zorgaanbieder zij het liefste gaan. Met een restitutiepolis schiet de consument zelf eerst de zorgkosten voor en vraagt deze vervolgens terug aan de zorgverzekeraar middels een declaratie. Dit betekent dat de verzekerde dus ook naar een zorgaanbieder kan waar de zorgverzekeraar geen contract mee heeft afgesloten.

Met een naturapolis verloopt de keuze van de zorgaanbieder via de zorgverzekeraar. Zij kiezen dan een geschikte zorgaanbieder waarmee ze een contract hebben afgesloten. Indien er toch wordt gekozen voor een andere (niet-gecontracteerde) zorgaanbieder moet een gedeelte van de medische kosten zelf worden betaald.

Met de nieuwe polisvorm heeft u ook in 2019 weer de mogelijkheid om voor een polis te kiezen waar bij alleen nog maar van gecontracteerde zorgaanbieders gebruikgemaakt kan worden. Als u toch naar een niet-gecontracteerde aanbieder van zorg gaat, dient u dit geheel zelf te betalen. De naturapolis en de restitutiepolis zullen in 2019 gewoon blijven bestaan.

ZorgtoeslagCijfers en vormen voor de zorgverzekering vergelijken in 2019

Ook betreffende het recht op zorgtoeslag zal er in 2019 wellicht weer iets veranderen. Net als voorgaande jaren legt de overheid voor het komende jaar een maximumbedrag vast. Iedereen die boven dit maximale inkomen verdient, heeft geen recht meer op zorgtoeslag.

Voor alleenstaanden geldt momenteel dat zij niet meer dan 28.482 euro per jaar mogen verdienen. Wie meer verdient, heeft geen recht meer op zorgtoeslag en is welvarend genoeg de premie zelfstandig te kunnen betalen. Voor partners geldt dat zij geen hoger verzamelinkomen dan 37.145 euro per jaar mogen hebben. Huishoudens die boven dit bedrag verdienen, hebben geen recht meer op zorgtoeslag. ( Zorgverzekering vergelijken ).

Zorgverzekering in 2019 (partijen)?

Sociale, linkse partijen in Nederland zijn een groot voorstander van het invoeren van een inkomensafhankelijk eigen risico. In 2014 betaalde iedereen nog hetzelfde bedrag aan eigen risico, namelijk 360 euro.
Naar aanleiding van het Lenteakkoord uit 2013 zou gekeken gaan worden naar het inkomen van een huishouden. Op basis van dat inkomen zou dan het eigen risico berekend worden. Het idee daar achter is dat de hoogste inkomens de zwaarste lasten moeten tillen. Echter zal het er waarschijnlijk ook in 2019 niet van komen om dit plan in te voeren. Ook in 2019 zorgverzekering vergelijken wordt er dus nog een wettelijk eigen risicobedrag gesteld, dat voor iedereen hetzelfde zal blijven. Hoe hoog dat eigen risico voor de zorgverzekering 2019 wordt, is nog niet bekend.

Gesneuvelde plannen

Enkele zorgverzekeraars voor komend jaar zijn:

Net als het inkomensafhankelijk eigen risico, zal ook ‘het liggeld’ in 2019 niet worden ingevoerd. Het idee achter liggeld is dat mensen minder lang in een ziekenhuis verblijven en dus minder ziektekosten maken. Het liggeld zou dan een soort eigen bijdrage worden. Per dag zou het liggeld zeven euro eigen bijdrage, buiten het eigen risico om, kosten.

Ook de eigen bijdrage in de geestelijke gezondheidszorg komt er niet. Deze vaste bijdrage zou praktisch niet haalbaar zijn. Er komt daarvoor in de plaats een procentuele eigen bijdrage, maar het is nog onbekend hoe deze plannen uit het regeerakkoord zich zullen ontwikkelen. Daarom is zorgverzekering vergelijken nu een goede keuze voor je situatie.

Het laatste plan van de overheid dat sneuvelde, stuitte op veel weerzien van consumenten en ziekenhuizen. De overheid wilde onterechte bezoeken aan ziekenhuizen beboeten. Verzekerden moeten dan eerst naar de huisarts en een doorverwijzing krijgen. Op eigen kracht naar de spoedeisende hulp gaan, zonder tussenkomst van een huisarts, moest 50 euro gaan kosten. Deze eigen bijdrage is inmiddels van tafel. Zorg moet voor iedereen in Nederland toegankelijk zijn. Tegenstanders van dit plan om een boete in te voeren wezen erop dat de drempel tot de zorg door een dergelijke maatregel te hoog werd en dus onwenselijk is. Voordelig snel zorgverzekering vergelijken 2019 voor het najaar.

De Zorgpremie wordt verhoogd in 2019! (Verwachting)
3 (60%) 2 votes

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *