Zorgpremie 2019 vergelijken + goedkoopste zorgpolis

Zorgpremie 2019 & de voordeligste zorgpolissen op dit moment. Iedere burger van Nederland is wettelijk verplicht om een basis zorgverzekering af te sluiten. Het bedrag dat je hiervoor betaalt is de zorgpremie. De overheid dekt die premie maandelijks met een bedrag dat over het algemeen gelijk blijft. De premies van verzekeringsmaatschappijen kunnen echter van elkaar verschillen. Dit ligt vooral aan de afspraken die zorgverzekeraars maken met zorgaanbieders.

Ongeveer 85% van het betaalde premiebedrag gaat ook daadwerkelijk naar de zorg. Het andere deel gaat naar de bedrijfsvoering, personeels- en administratiekosten en andere bedrijfskosten van de zorgverzekeraar. De zorgpremie verandert over het algemeen elk jaar. Op de derde dinsdag van September worden alle permanente wijzigingen in de basisverzekering bekend.

zorgpremie 2019 vergelijken

zorgpremie 2019 vergelijken

In de maand november van dat jaar maken alle zorgverzekeraars in Nederland hun zorgpremies voor het opeenvolgende jaar bekend, waarna iedere burger in Nederland 7 weken de tijd heeft om eventueel van zorgverzekering te wisselen. Overstappen naar een andere zorgverzekering kan alleen tussen halverwege november en eind december. Een nieuwe verzekering afsluiten kan tot 31 januari. (Zorgpremie 2019)

Zorgpremies in 2019
De zorgpremies voor 2019 zijn op dit moment nog niet bekend, maar er zijn al wel diverse speculaties. Er is bijvoorbeeld al begroot dat de kosten uit de Zorgverzekeringswet fors zullen stijgen, wat op een stijging van de zorgpremies kan duiden. Het basispakket van elke zorgverzekering is door de overheid op 2 punten gewijzigd: er wordt een nieuwe vergoeding voor fysiotherapie voor patiënten met artrose toegevoegd aan het pakket en er wordt een vergoeding toegevoegd voor zittend ziekenvervoer voor oncologiepatiënten met immuuntherapie. Ook hebben meerdere verzekeraars – waaronder Menzis en het Zilveren Kruis (Achmea) verlies geleden het afgelopen jaar. Dit kan ertoe leiden dat de zorgpremies van deze organisaties nog meer gaan stijgen.

Premiestijging in 2019
Zorgverzekeringsexpert Rob Adolfsen voorspelt een premiestijging van 70 euro, ofwel 5 euro per maand. De verklaring daarachter is de overheveling van AWBZ-taken naar de basisverzekering, de inflatie en de recentelijke financiële tegenvaller voor verzekeraars. Voor mensen met een laag inkomen zijn er vangnetten om dit verschil op de vangen, zoals de zorgtoeslag. Door de wijziging van de overheid in het basispakket, is er een kans dat de zorgtoeslag ook stijgt samen met de premie. Zorgpremie 2019

Zorgpremie 2019 vergelijken + goedkoopste zorgpolis
5 (100%) 1 vote