Zorgvergelijker 2019 + Vergelijker voor Zorgverzekering 2019!

De Zorgvergelijker 2019 waarmee je zorgverzekeringen kan vergelijken! Iedereen die in Nederland woont en/of werkt is verplicht er een te hebben: een zorgverzekering. De zorgverzekering 2019, ook wel ziektekostenverzekering genoemd, is de verzekering die je afsluit om eventuele kosten van noodzakelijke medische behandelingen, medische hulpmiddelen of andere medische voorzieningen in 2019 te dekken. Maar wat valt er nou wel of niet onder de zorgverzekering 2017?

En wat is het verschil tussen een basisverzekering en een aanvullende verzekering? En bij welke maatschappij kan je je het beste in 2017 laten verzekeren? Op deze vragen proberen we op deze website antwoord te geven. Daarom is zorgverzekering vergelijken een goed idee om snel veel geld te besparen op je medische kosten.

Basisverzekering (zorgvergelijker 2019)

Als je zegt dat het voor iedereen die in Nederland woont en/of werkt verplicht is om een zorgverzekering voor 2017 af te sluiten, dan bedoel je daarmee de basisverzekering. Het basispakket van de zorgverzekering 2017 dekt alleen de standaardzorg van bijvoorbeeld de huisarts, maar ook de apotheek en het ziekenhuis. Wat er precies in dit pakket zit wordt jaarlijks vastgesteld door de Rijksoverheid. De inhoud van de basisverzekering is dan ook voor alle zorgverzekeraars gelijk.

Acceptatieplicht

Alle verzekeraars zijn wettelijk verplicht om iedereen die in Nederland woont en/of werkt die zich aanmeldt voor een basisverzekering te accepteren. Op deze manier wordt voorkomen dat risicogroepen, zoals chronisch zieken, ouderen, gehandicapten, et cetera, geen zorgverzekering kunnen krijgen. Ook is niet toegestaan om aan bovengenoemde risicogroepen een hogere premie te vragen. Zorgverzekeraars worden voor dit risico gecompenseerd door de overheid. Het bedrag voor deze zogenaamde risicoverevening wordt berekend door het Zorginstituut Nederland.

Eigen risico zorgverzekering 2019

Sinds 2008 geldt voor alle volwassenen een eigen risicoregeling. Deze regeling houdt in dat het eerste deel van de kosten voor noodzakelijke medische zorg voor de rekening van de patiënt zelf zijn. Volgens verzekeraars is het idee achter deze eigen risicoregeling dat patiënten zorgvuldiger met zichzelf om zullen gaan en niet meer voor elk wissewasje naar de huisarts gaan. Een leuke bijkomstigheid voor de verzekeringsmaatschappijen is dat ze ten eerste minder hoeven uit te keren en ten tweede dat ze geen kleine bedragen, welke hoge administratieve kosten met zich mee brengen, hoeven uit te keren. Het eigen risico wordt ieder jaar door de overheid vastgesteld. Voor 2016 was het bedrag van het verplichte eigen risico 385 euro.

Basispakket zorgverzekering 2019: gelijke inhoud, ongelijke prijs

Dat de inhoud van de basis van de zorgverzekering 2017 vaststaat, wil echter niet zeggen dat de prijs hiervan ook vaststaat. Ten eerste is de basisverzekering 2017 voor kinderen onder de 18 jaar altijd gratis. Voor volwassenen berekenen verschillende zorgverzekeraars verschillende premies voor de basisverzekering. Aan de goedkopere zorgverzekeringen zitten over het algemeen echter wel bepaalde voorwaarden verbonden.

Zo kan het voorkomen dat je een lagere premie voor het basispakket van de zorgverzekering betaalt, op voorwaarde dat je (vrijwillig) eigen risico een stuk hoger wordt. Ook adverteren zorgverzekeraars soms met lagere premies, waar bij nader inzien dan sprake is van een bepaalde kortingsregeling, die niet voor iedereen van toepassing is. Verder komt het voor dat je een lagere premie betaalt bij verzekeringsmaatschappijen die je beperken in de keuze van je ziekenhuis.

Mocht je dus wel tegen medische problemen aanlopen, dan kan het zijn dat je slechts in een beperkt aantal ziekenhuizen behandeld kan worden, omdat je anders niet verzekerd bent. Als deze ziekenhuizen zich op grote afstand van jouw woonplaats bevinden, dan is dat natuurlijk erg vervelend. Verder stellen bepaalde zorgverzekeraars bij een lagere premie voor het basispakket de voorwaarde dat je je herhaalrecepten bij een bepaalde (internet)apotheek bestelt. Wat ook gebeurt is dat zorgverzekeraars korting geven op je zorgverzekering 2017 als je deze via een bepaalde tussenpersoon of website afsluit.

Aanvullende verzekeringen 2019

Naast de basisverzekering kan je er voor kiezen aanvullende zorgverzekeringen af te sluiten. Aanvullende zorgverzekeringen zijn verzekeringen voor medische kosten en zorg die niet in het basispakket zitten. Het afsluiten van dergelijke verzekeringen is wettelijk niet verplicht, maar soms wel handig. Ook zijn verzekeraars niet verplicht om jou als verzekerde te accepteren. Wat aanvullende verzekeringen wel en niet dekken in 2017 wordt door de verzekeraars zelf vastgesteld en kan dus per verzekeringsmaatschappij verschillen.

Welke opties voor aanvullende zorgverzekeringen zijn er?

Aangezien verzekeringsmaatschappijen de inhoud en premies van aanvullende zorgverzekeringen zelf vaststellen, heb je als verzekerde vaak vele opties om uit te kiezen. Hieronder worden een aantal van deze opties besproken. Aanvullende verzekeringen dekken soms kosten voor zwangerschap en bevalling, denk daarbij aan extra kraamzorg, eigen bijdrage, prenatale screening, et cetera. Aan de andere kant van het spectrum dekken aanvullende zorgverzekeringen vaak de kosten voor anticonceptie.

Voor vrouwen tot 21 jaar dekt de basisverzekering de kosten voor de anticonceptiepil. Boven de 21 jaar kan je je aanvullend laten verzekeren voor deze kosten. Verder kan je een aanvullende verzekering afsluiten voor medische hulpmiddelen die niet onder het basispakket vallen. Denk daarbij bijvoorbeeld aan brillen en contactlenzen. Ook kan je een aanvullende zorgverzekering 2017 afsluiten voor typen zorg die niet in het basispakket zitten, zoals fysiotherapie en bepaalde vormen van psychologische zorg. Verder zitten niet alle geneesmiddelen en niet alle typen ziekenhuisbezoek en ziekenhuisgerelateerde kosten in het basispakket.

Denk daarbij aan kosten voor sterilisatie in het ziekenhuis, cosmetische ingrepen, maar ook reiskosten van en naar het ziekenhuis en verblijfskosten voor een logeerhuis nabij een ziekenhuis. Ook voor dergelijke kosten kan je je aanvullende laten verzekeren. Als laatste kan je ervoor kiezen om je bij te laten verzekeren voor medische kosten die je in het buitenland eventueel maakt.

 

Tandartsverzekering

Een tandartsverzekering is een specifiek type aanvullende zorgverzekering gericht op het afdekken van kosten voor tandheelkundige zorg. Voor kinderen tot 18 jaar worden de kosten voor tandheelkundige zorg volledig vergoed door de basisverzekering.

Boven de 18 jaar moeten vrijwel alle tandartskosten of zelf betaald worden door de patiënt of door een apart afgesloten aanvullende verzekering. Uitzonderingen hierop zijn chirurgische tandheelkundige hulp, röntgenonderzoek voor chirurgische tandheelkundige hulp en uitneembare kunstgebitten. Het is niet verplicht om een tandartsverzekering af te sluiten en verzekeraars zijn ook niet verplicht om jou als verzekerde aan te nemen. Tandartsverzekeringen zijn over het algemeen niet goedkoop en vaak zit er alsnog weer een eigen risico over een maximaal te declareren bedrag aan vast. Daarom is het niet voor iedereen gunstig om een tandartsverzekering af te sluiten. Dit hangt sterk af van je gebit van de te voorziene kosten voor het behoud van je gebit.

Tandartsverzekering: voor wie verstandig?

Het afsluiten van een tandartsverzekering is in vier gevallen verstandig. Als eerste is het aan te raden een tandartsverzekering af te sluiten als je een zwak gebit hebt. Als je een zwak gebit hebt is de kans dat je kosten maakt in verband met tandheelkundige hulp groot en deze kans wordt naarmate je ouder wordt alleen maar groter. Ten tweede is het verstandig om een tandartsverzekering af te sluiten als je om andere redenen verwacht in de toekomst hoge kosten te zullen gaan maken in verband met tandheelkundige hulp.

Verder is een tandartsverzekering handig als je van plan bent het komende jaar een tandheelkundig specialist in te schakelen, bijvoorbeeld voor het aanmeten van een kunstgebit of een beugel of het plannen van een gebitscorrectie. Als laatste is het de moeite waard om een tandartsverzekering af te sluiten als je regelmatig gebruik maakt van een mondhygiënist.

Wat als je geen zorgverzekering 2019 afsluit?

Zoals gezegd is iedereen die in Nederland woont en/of werkt verplicht een zorgverzekering voor 2017 af te sluiten. Op deze regeling gelden twee uitzonderingen: mensen die gemoedsbezwaren hebben, oftewel vanwege hun geloofs- of levensovertuiging geen basisverzekering af willen sluiten, en militairen in actieve dienst. Maar wat gebeurt er als je niet tot een van deze twee uitzonderingsgroepen hoort er desondanks geen zorgverzekering 2017 afsluit? De Rijksoverheid spoort mensen op die geen zorgverzekering 2017 hebben of wel een zorgverzekering 2017 hebben, maar hier niet voor betalen. Deze mensen worden aangemeld bij het Zorginstituut Nederland.

Verschillende zorgverzekeringsmaatschappijen

In Nederland zijn vrij veel zorgverzekeringsmaatschappijen te vinden. Denk daarbij aan Zilveren Kruis Achmea, IZZ, FBTO, Ohra, Univé, VGZ, ZEKUR, Menzis, Ditzo, et cetera. Deze verzekeringsmaatschappijen bieden vaak verschillende zorgverzekeringen aan. Bij enkele maatschappijen kan je zelfs kiezen voor verschillende premies voor je basisverzekering, afhankelijk van de voorwaarden. Verder bieden al deze maatschappijen verschillende aanvullende zorgverzekeringen en tandartsverzekeringen tegen verschillende tarieven.

Hoe moet je hier als klant nou tussen kiezen? Uiteraard kan je er voor kiezen om zelf bij verschillende verzekeraars op we website te kijken en te informeren naar wat de beste verzekeringen zijn voor jouw situatie in 2017. Dit kost echter een hoop tijd en moeite. Gelukkig zijn er tegenwoordig ook een heleboel vergelijkingswebsites.

Op dergelijke websites is voor je op een rijtje gezet welke zorgverzekeringen er zijn en welke maatschappijen ze aanbieden. Ook zijn daarbij de verschillende voorwaarden, kosten en prijzen per verzekeraar in kaart gebracht. Als klant hoef je dus alleen maar te kijken welke voorwaarden jou aanstaan, welke verzekeraars deze voorwaarden bieden en wat voor prijs ze daarvoor vragen. Voorbeelden van dergelijke websites zijn hoyhoy.nl, zorgverzekering.org en zorgwijzer.nl.

In enkele gevallen krijg je bij bepaalde verzekeraars zelfs korting als je je via een van deze websites aanmeldt voor een zorgverzekering. Verder is het verstandig om voor je een zorgverzekering afsluit even te kijken op de website van de consumentenbond. Deze bond houdt goed in de gaten wat de valkuilen van goedkopere zorgverzekeringen zijn en hoe de prijzen en inhoud van zorgverzekeringen de afgelopen jaren veranderd is. Zorgvergelijker 2019!

Zorgvergelijker 2019 + Vergelijker voor Zorgverzekering 2019!
4.6 (92.94%) 17 votes