Inshared 2019 zorgverzekering
Inshared biedt geen standaard zorgverzekering aan. In plaats daarvan hebben ze een ongevallenverzekering. De zorgvormen die hiermee gedekt worden, verschillen sterk van de andere verzekeringen. De ongevallenverzekering van Inshared kan ruwweg opgeleeld worden in twee vomen: “Ongeval & Blijvend Letsel” en “Ongeval & Overlijden”.

Voorbeelden van een ongeluk waartegen Inshared verzekert zijn: vergiftiging, besmetting, het verstuiken, ontwrichten of scheuren van spieren en banden, wondinfecties en schadelijke stoffen in keel, darmen, oren of ogen. Voorbeelden van ongevallen die niet worden gedekt zijn onder andere: psychische aandoeningen, opzet, gevaarlijke sporten, een vliegtuig als je geen passagier bent, gewapende activiteiten als je niet in dienst bent en atoomkernreacties. Er is geen eigen risico van toepassing op deze vorm van verzekering.

inshared zorgverzekering 2019

inshared zorgverzekering 2019

Een ander alternatief is de Zorg van OHRA:

De premie van OHRA is €104,55 per maand. Deze zorgverzekering heeft het voordeel dat het een restitutieverzekering is. Dit betekent dat OHRA de zorgkosten volledig betaalt van alle zorgverleners die je bezoekt. Dit geldt ook voor de medicijnen die gehaald worden bij een apotheek, hoewel de verzekering van OHRA zich alleen uitstrekt tot het voorkeursmedicijn van de apotheek. Als je recht hebt op fysiotherapie vanuit je basisverzekering, betaalt OHRA dit ook.

Het eigen risico bij deze verzekeraar is €385- per jaar en geldt niet voor de huisarts, verloskundige en wijkverpleegkundige. Bij OHRA mag het eigen risico verhoogd worden tot een maximum van €885-. De verzekering houdt zich ook aan de wettelijk eigen bijdrage van de Nederlandse overheid.

Inhoud

Een volledige lijst van de soorten zorg met een eigen bijdrage zijn te vinden op de officiële website van OHRA. Voorbeelden van zorg met een extra eigen bijdrage zijn onder andere kraamzorg, ziekenvervoer, de zorg omtrent een kunstgebit, bepaalde geneesmiddelen en een verblijf in een hospice. OHRA biedt ook een aanvullende verzekering en een tandartsverzekering aan.

Bij de aanvullende verzekering heb je de keuze uit vier soorten, van een minimum van €6,25 tot een maximum van €38,19 per maand als de verzekering online afgesloten wordt. De tandartsverzekering van OHRA biedt drie mogelijkheden, van €9,10 per maand tot maximaal €28,36 per maand als je de verzekering online afsluit. Er zijn een paar behandelingen die deze verzekering niet vergoedt, waaronder het laten bleken van je gebit, een beugel en een kunstgebit in bepaalde situaties.

Inshared Zorgverzekering 2019
5 (100%) 1 vote