Wie de zorgpremie vergelijkt met voorgaande jaren, ontdekt een trend. De basispremie steeg de afgelopen jaren namelijk constant. In 2010 bedroeg de goedkoopste basispremie 80 euro per maand. Inmiddels is de maandpremie verder gestegen naar 105 euro per maand en de verwachting is dat de zorgpremie in 2016 zelfs uit kan komen op ongeveer 120 euro per maand.

Drie maal zo hoog ten opzichte van 2005

Door de jaren heen werd de ziektekostenpremie drie keer zo hoog, blijkt uit cijfers van verschillende vergelijkingssites. De meting startte in 2005. Het is ook niet zo gek, want door de jaren heen werd onder anderen het eigen risico ingevoerd en het ziekenfondssysteem afgeschaft.

Vroeger sloot een verzekerde zich aan bij een ziekenfonds. Daardoor konden veel consumenten zich aansluiten bij een goedkopere zorgverzekering. Na afschaffing van het ziekenfondssysteem betaalden verzekerden ineens veel meer voor de zorg.

 Een schok in 2012

In 2012 stond verzekerend Nederland op z’n kop. Het kabinet maakte bekend dat het eigen risico steeg van 220 euro in 2012, naar 350 euro in 2013, naar 360 euro in 2014. In 2015 steeg de het verplichte eigen risico verder naar 375 euro.

 Daarnaast werd ook bekend dat de zorgpremie met een fors bedrag zou gaan stijgen. De basisverzekering werd duurder en duurder. De verzekerde betaalde ineens ongeveer 100 euro per jaar meer. Een goede acht euro per maand. Ook in 2016 wordt weer een flinke stijging van de zorgpremie verwacht. Het ziet ernaar uit dat de kosten van de zorgpremie volgend jaar met ongeveer 200 euro per jaar kunnen toenemen.

 Stijgende zorgkosten

Ondanks de plannen van de regering om de regering om de premies te laten dalen, zal dit voor 2016 waarschijnlijk niet lukken. Wegens de vele bezuinigingen in de zorg zullen de verzekerden volgend jaar wellicht zelfs 120 euro per maand kwijt zijn om verzekerd te zijn voor de basiszorg.

 In 2014 lukte het wel om de zorgpremie te verlagen. De verlaging van de basispremie in 2014 kwam door de hogere winsten van zorgverzekeraars. De verzekeraars konden flink besparen doordat de inkoopprijs van medicijnen lager was dan berekend. Om geen geld op de plank te laten liggen, berekenden zorgverzekeraars deze hogere winsten door aan de verzekerden. Die betaalden uiteindelijk minder.

 Het eigen risico wordt in de toekomst wellicht inkomensafhankelijk. Dat is wat staat beschreven in het regeerakkoord. Het inkomensafhankelijke eigen risico ging echter nog niet in per 2014 en naar alle waarschijnlijkheid zal dit ook in 2016 niet gebeuren.


Het idee van een inkomensafhankelijke eigen risico is dat gezinnen met een laag inkomen minder betalen dan grootverdieners. Zo zou de zorg voor iedereen betaalbaar moeten blijven zonder aan de basisvoorzieningen te morrelen.