Wie in het buitenland werkt, woont of studeert, hoeft niet per definitie de zorgverzekering in Nederland op te zeggen. De persoonlijke situatie bepaalt of de Nederlandse zorgverzekering blijft gelden.
Pensioen of uitkering
Ontvang je pensioen of een uitkering vanuit Nederland? Dan komt de Nederlandse zorgverzekering te vervallen. Hoe je je dan in het buitenland moet verzekeren, hangt af van het land waarin je woonachtig bent.

Nederland heeft afspraken met zogeheten ‘verdragslanden’, over de vergoeding van medische zorg. Als je naar een verdragsland verhuist, moet je je registreren bij het College voor Zorgverzekeringen (CGZ). Dan betaal je een bijdrage aan het CVZ. Deze bijdrage zorgt ervoor dat je verzekerd bent in het land waarin je woont.

Het ligt ingewikkelder om te verzekeren bij niet-verdragslanden. Nederland heeft geen afspraken met deze landen. Daarom moet je zelf een ziektekostenverzekering afsluiten. Hoe dat precies zit, hangt af van het land waarin je woont. Je kunt wellicht hulp vragen bij de ambassade, of het consulaat.

Woonachtig in het buitenland, werken in Nederland

Wie in het buitenland woont, maar werkt in Nederland, is verplicht een Nederlandse zorgverzekering af te sluiten. Daarbij is wel een opmerking noodzakelijk: je gezinsleden kunnen geen zorgverzekering afsluiten in Nederland. In sommige gevallen kun je ze wel meeverzekeren. Dat is afhankelijk van het land waarin je woont. Dus niet het land waarin je nu verblijft.

Woonachtig in Nederland, werken in het buitenland

Als je werkt in het buitenland, maar woonachtig bent in Nederland, vervalt je Nederlandse zorgverzekering. Je bent verplicht een zorgverzekering af te sluiten in het land waarin je werkt. Het meeverzekeren van gezinsleden is in deze situatie meestal geen probleem.

Tijdelijk in Nederland

Tijdelijk in het buitenland wonen of werken? Dat heeft gevolgen door de zorgverzekering. De duur en het land van verblijf, geven de doorslag voor deze gevolgen. Diplomaten, gedetacheerden en uitgezonden ambtenaren zijn uitzondering op de regel. Zij blijven gewoon verzekerd voor de Nederlandse zorgverzekering.

Studeren in het buitenland?

Studeren in het buitenland is leuk en leerzaam, maar brengt ook wat papieren rompslomp met zich mee. Ten minste, als je ook gaat werken, of een betaalde stage volgt in het buitenland. Wie jonger dan 30 is en alleen in het buitenland studeert, blijft verzekerd bij de Nederlandse zorgverzekeraar.

Wie ook werkt in het buitenland, heeft direct geen recht meer op een Nederlandse zorgverzekering. Het is dan noodzakelijk om zelf de Nederlandse zorgverzekering op te zeggen en zelf een nieuwe ziektekostenverzekering in het buitenland te regelen.

Werk je drie maanden of korter in een ander land? Dan blijf je verzekerd in Nederland. Je hoeft geen actie te ondernemen.

Opletten

Het is verstandig om goed op de zorgkosten te letten. De vergoeding van de zorg is namelijk naar Nederlandse maatstaven. Ook in het buitenland. Daardoor kan het zijn dat sommige kosten niet volledig worden vergoed. Een reisverzekering of buitenlandverzekering kan uitkomst bieden.

Volkenrechtelijke organisaties

Werk je bij een volkenrechtelijke organisatie (zoals de VN of de NAVO)? Dan ben je meestal niet verplicht een aparte zorgverzekering af te sluiten. Dat geldt overigens niet als je ook nog ander werk in Nederland doet.

Verzekeren in het buitenland
Waardeer dit bericht